Om Grønhøjs Skovtelte

Grønhøjs Skovtelte tilbyder en fantastisk naturoplevelse med ro og intensitet i privat skov efter glamping konceptet - her får du komfort og naturliv på samme tid.

Med et ønske om at tilbyde helt særligt og privat ophold i naturen, hvor skoven danner rammen - ikke teltdugen, er skovteltene med transparent teltdug blevet til. Tosomhed, natursansning, afstresning, de gode samtaler og bare det "at være", er de primære værdier for Grønhøjs Skovtelte.

Genbrugstankegangen er medtaget i konceptet for at spare på jordens ressourcer og være medvirkende til at bevare klimaet. Vi har valgt genbrugsmaterialer og produkter, hvor det har kunne lade sig gøre.

Der vil derfor være forskel på det udstyr, som gæsten finder i de forskellige telte. Ligeledes vil der løbende være tiltag, som forbedrer biodiversiteten i skoven.

Skovteltene til 2 personer pr. telt ligger afsides i skoven, og der er IKKE adgang til rindende vand, kloak og strøm.

Personen bag Grønhøjs Skovtelte  

Ina Grønhøj

Ina Grønhøj er ejer, ildsjælen og "håndværkeren" bag Grønhøjs Skovtelte.

Med et mangeårigt virke som iværksætter indenfor forskellige brancher, er der altid lyst og engagement til at afprøve nye ideer og koncepter i praksis.

Grønhøjs Skovtelte hører juridisk ind under IGX.


Et opstarts år med succes

Opstartsåret 2020 blev en overvældende succes, hvor mere end 250 personer overnattede i de 3 daværende telte. Gode tilbagemeldinger fra gæsterne førte til mindre forbedringer, så opholdet blev så godt som muligt.

Flere gæster udtrykte glæde over den oplevede ro og afstresning, som opholdet gav dem. Samlet gav det lyst og gejst til at udvide både antallet af telte og lave nye tiltag for stimulere gæsternes sanser på forskellige vis.   

Flere telte i 2021

I år 2021 kom 2 telte mere til; Egelyst og Granlyst, opbygget i samme stil som Birkelyst og Bøgelyst. Teltene er fortsat placeres i god afstand og uden udsyn til hinanden.  

Der blev også etableret et fælles bålsted for teltenes gæster, hvor det er muligt at tilberede lækkert og inspirerende bålmad. Der er adgang til 2 campingtoiletter under tag. 

Med tanke for naturen

Som sanseoplevelse for gæsterne og for at styrke insekt- og fugleliv, blev der i 2021 tilsået et større areal i skoven med vildmarksblomster. 

Der blev også opsat fuglekasser fordelt omkring teltene, så gæster kan nyde og opleve de forskellige fuglearter på nært hold.